VI ÄR GLADA ATT MEDDELA ATT VI ÄR VERIFIERADE ENLIGT ISO 26000:2021

För drygt två år sedan togs beslut att mer fokuserat och målinriktat arbeta med hållbarhetsfrågor. Målet om att Nevotexkoncernen skulle bli verifierade enligt hållbarhetsstandarden ISO26000 sattes. Som plattform för detta arbete valdes FN`s Globala mål 2030 där vi i första läget beslutade att fokusera på fyra av de 17 globala målen.

Vi har arbetat hårt och strukturerat och med stort engagemang. Vilket nu har gett resultat. Verifieringen gjordes av en oberoende aktör och skedde i två steg. Sista och det lyckosamma, andra steget gjordes i maj 2022.

Vi är inte klara bara för att vi har nått verifieringen. FN´s globala mål är i högsta grad levande och vårt arbete likaså för att nå respektive mål och bidra där vi kan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Vi satsar främst på aktiviteter inom målen; 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13 med extra fokus på spårbarheten i leverantörsledet och att lyfta fram vårt sortiment med högre hållbarhetsprestanda.

Läs vår årliga Hållbarhetsrapport för 2021, där det finns mer information om vårt arbete inom ramen för hållbarhet och beskrivningar kring actions vi gör.